Giá bánTài liệuĐăng nhậpĐăng ky
Cung cấp bởi Finandy Exchange Token
12:01
Mở LONG
Vị trí: #12345
12:54
Bắt đầu theo dõi lợi nhuận
kích hoạt: lợi nhuận tối thiểu 1.5%
12:57
Ngừng lợi nhuận
kích hoạt: bắt đầu vùng màu đỏ MACD
12:57
Đã đóng LONG
lợi nhuận: 1.87%

Tạo tài khoản

Tối thiểu 8 ký tự: LỚN, nhỏ và 0-9
03:01
Nhận được tín hiệu bán
kích hoạt: về chiến lược
03:01
Mở SHORT
gọi món: theo giá thầu
04:47
Nhận được tín hiệu mua
kích hoạt: về chiến lược
04:47
Đã đóng SHORT
lợi nhuận: 3.45%
$0Phổ biến

Đăng ký miễn phí

$15 / tháng

Đăng ký trả phí